Giv en gave til Årsgaven

Beløb kr. , øre
Email
Navn
Adresse
Postnr.
By
Telefon
CPR eller givernr.
CPR-nr. indsendes via en sikker forbindelse og indtastes uden bindestreg
Kommentar
NB - Farvede felter skal udfyldes

Læs vores betalingsbetingelser

Betingelser for donation med betalingskort og indgåelse af månedsgaveaftale med betalingsservice

Fortrydelsesret Der er gives normalt ingen fortrydelsesret på donationer med betalingskort.
Registrering af oplysninger Indre Mission registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, med undtagelse af gavebeløb, der ønskes indberettet til SKAT for at opnå fradrag efter Ligningslovens § 8A og § 12. Indre Mission er ifølge gældende lovgivning forpligtet på at gemme oplysningerne i fem år i forbindelse med regnskabet. Indre Mission bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos QuickPay, hvor oplysningerne krypteres.
Priser Ud over selve donationen er der ikke udgifter forbundet med betalingen.
Månedsgave med betalingsservice Når en giver støtter Indre Mission gennem en månedsgave med betalingsservice, har Indre Mission lov til at trække det valgte beløb en gang om måned (eller med den frekvens, der angives i aftalen) hver d. 1 så længe aftalen løber.
Kvittering Giveren modtager en kvittering for oprettelsen af aftalen. Kvitteringen sendes til givers e-mailadresse.
Køb og ansvar Hvis giveren udtrykker ønske om, at beløbet knyttes til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt, indtil der gives besked om andet. Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Indre Mission med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Indre Mission sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. I begyndelsen af det nye år modtager giver en årskvittering, hvor det samlede indbetalte beløb i det forløbne år fremgår sammen med evt. andre økonomiske gaver. Derudover er der ingen modydelse fra Indre Mission til giver, ligesom giver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.
Opdatering Ved indgåelse af en månedsgaveaftale giver man Indre Mission lov til at kontakte giver på e-mail og/eller telefon med henblik på at opdatere aftalen når betalingskortet udløber eller spærres og betalingerne dermed udebliver. Det gælder også, hvis betalingen afvises eller afmeldes af giver.
Opsigelse af aftalen Hvis en giver ønsker at stoppe sin månedsgave, kan dette ske ved at kontakte Indre Mission på e-mail eller telefon. Opsiges aftalen inden d. 10. i måneden, stoppes den næste betaling. Sker opsigelsen efter d. 10. i måneden, er det først muligt at stoppe betalingen måneden efter.
Reklamationsbehandling
Hvis du ønsker at klager over fejl/problemer i forbindelse med donationen kan du rette henvendelse til:

Kirkelig Forening for Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Tlf. 7592 6100
post@indremission.dk
CVR-nr. 65 21 91 15

Nye regler vedr. kortbetaling

Vær opmærksom på at der er kommet nye regler når man betaler online med sit Visa eller Dankort.

Kort fortalt er der indført en 2-faktor verifikation således at det bliver væsentlig sværere at svindle med betalingskort.

Du skal bruge NemId eller engangskode samt kodeord som du knytter til dit betalingskort.

Du kan læse mere om de nye tiltag her.

  • Indre Mission er en folkekirkelig bevægelse for mission i Danmark.
  • Vi har et årligt budget på ca. 35 mill.
  • 78% af alle indtægter går til lønninger.
  • Der er ca. 70 ansatte i missionsarbejdet. 

Her på siden kan du støtte Indre Mission med engangsbeløb ved hjælp af dankort og under Opret månedsgave kan du oprette en fast giveraftale med Indre Mission.

Husk at alle gaver til Indre Mission kan trækkes fra i skat. det koster dig således kun ca. 70 kr at give en gave på 100 kr.

Tak for din hjælp og din støtte.