Årsgaven

Er der fortsat brug for bevægelsen Indre Mission? Ja!

For det første fordi det er en styrke og frimodighed ikke at opleve sig alene som kristen. Hverken i det sociale eller det åndelige liv. Indre Mission er et arbejdsfællesskab, hvor mission glædeligvis udfoldes på mange måder. Det afgørende er at have Jesus i hjertet – og i munden. Vidnesbyrdet spiller en stor rolle. I missionsarbejdet har det betydning at kunne gøre brug af de mange ressourcer, medarbejdere, arrangementer osv., som kan være med til at understøtte mulighederne for, at budskabet om Jesus kan nå frem til flere – også ad andre veje og relationer end ens egne.

For det andet er Indre Mission en vækkelsesrøst på evangelisk-luthersk grund. Det er ikke nogen selvfølge i det kirkelige landskab. Vi har brug for tilliden til Bibelen som Guds ord. Er den fraværende, sætter det præg på forkyndelsen. Hvis det hævdes, at vi mennesker ikke har behov for soning, ændres forståelsen af Jesus’ død på korset radikalt. Alvoren i spørgsmålet om frelse og fortabelse og behovet for omvendelse svækkes, hvis alle alligevel bliver frelst.

Der er behov for en klar røst, der formidler et uforanderligt budskab forståeligt og relevant i nutiden.

Derfor er dit bidrag til Årsgaven 2023 værdifuldt. Vi står sammen om at være i mission i tiden for at lede til Jesus og leve i Ham.

På forhånd en stor TAK for din gave.

 

 

Med ønsket om Guds velsignelse

Hans-Ole Bækgaard
Formand for Indre Mission

 

Hvem er vi?

  • Indre Mission er en folkekirkelig bevægelse for mission i Danmark.
  • Vi har et årligt budget på ca. 35 millioner. 
  • Vi får ingen offentlig støtte og er derfor afhængig af private gaver.
  • 82 % af alle indtægter går til lønninger.
  • Der er ca. 80 ansatte i missionsarbejdet.

Læs mere på indremission.dk