Årsgaven

Coronatiden har været en vigtig påmindelse om vores skrøbelighed og dødelighed. I det lys har den også været en kærkommen anledning til at pege på, at vores liv set i evighedsperspektiv blot er en lille begyndelse på noget, som bliver langt større og bedre. Dét levende håb er vi blevet givet ved Jesus Kristus.

Derfor skal vi fortsætte med at forkynde Kristus og nå længere ud. For mange i vores land kender ikke budskabet om Jesus – eller ved, at de har brug for en frelser. Det er Indre Missions kald.

Skal det lykkes, er det vigtig, at vi hjælper hinanden i det mangfoldige missionsarbejde, vi som bevægelse har mulighed for at udøve både lokalt og på landsplan – også økonomisk. For mission koster.

Vi har brug for et ekstra løft på 1 mio. kr. i gavebidrag for at skabe balance i regnskabet. Det skyldes flere forhold. Flere af IM’s virksomheder er stadig mærket af den svigtende omsætning under corona-pandemien. Det sker samtidig med, at vi i de seneste par år har indfaset en opjusteret lønpolitik for vores ansatte. Og sammen med inflation og den almindelige lønudvikling presser det IM’s økonomi hårdt.

Derfor er dit bidrag til Årsgaven 2022 værdifuldt. Vi står sammen i mission for at lede til Jesus og leve i Ham. Vi ønsker at forkynde Jesus som det sande håb om evigt fællesskab med Gud.

På forhånd vil vi gerne sige en stor TAK for din gave.

 

 

Med ønsket om Guds velsignelse

Hans-Ole Bækgaard
Formand for Indre Mission

 

Hvem er vi?

  • Indre Mission er en folkekirkelig bevægelse for mission i Danmark.
  • Vi har et årligt budget på ca. 35 millioner. 
  • Vi får ingen offentlig støtte og er derfor afhængig af private gaver.
  • 82 % af alle indtægter går til lønninger.
  • Der er ca. 80 ansatte i missionsarbejdet.

Læs mere på indremission.dk