Giv en gave til AdamogEva.dk

Beløb kr. , øre
Email
Navn
Adresse
Postnr.
By
Telefon
CPR eller givernr.
CPR-nr. indsendes via en sikker forbindelse og indtastes uden bindestreg.
Kommentar


Læs vores betalingsbetingelser

Betingelser for donation med betalingskort og indgåelse af månedsgaveaftale med betalingsservice

Fortrydelsesret
Der gives normalt ingen fortrydelsesret på donationer med betalingskort.
Registrering af oplysninger
Indre Mission registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, med undtagelse af gavebeløb der ønskes indberettet til SKAT for at opnå fradrag efter Ligningslovens § 8A og § 12. Indre Mission er ifølge gældende lovgivning forpligtet på at gemme oplysningerne i fem år i forbindelse med regnskabet. Indre Mission bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres.
Priser
Ud over selve donationen er der ikke udgifter forbundet med betalingen.
Kvittering
Giveren modtager en kvittering for oprettelsen af aftalen. Kvitteringen sendes til givers e-mailadresse.
Køb og ansvar
Hvis giveren udtrykker ønske om, at beløbet knyttes til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt, indtil der gives besked om andet. Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Indre Mission med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Indre Mission sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. I begyndelsen af det nye år modtager giver en årskvittering, hvor det samlede indbetalte beløb i det forløbne år fremgår sammen med evt. andre økonomiske gaver. Derudover er der ingen modydelse fra Indre Mission til giver, ligesom giver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.
Månedsgave med betalingsservice
Når en giver støtter Indre Mission gennem en månedsgave med betalingsservice, har Indre Mission lov til at trække det valgte beløb én gang om måned (eller med den frekvens, der angives i aftalen) hver d. 1, så længe aftalen løber.
Opdatering
Ved indgåelse af en månedsgaveaftale giver man Indre Mission lov til at kontakte giver på e-mail og/eller telefon med henblik på at opdatere aftalen, når betalingerne udebliver. Det gælder også, hvis betalingen afvises eller afmeldes af giver.
Opsigelse af aftalen
Hvis en giver ønsker at stoppe sin månedsgave, kan dette ske ved at kontakte Indre Mission på e-mail eller telefon. Opsiges aftalen inden d. 10. i måneden, stoppes den næste betaling. Sker opsigelsen efter d. 10. i måneden, er det først muligt at stoppe betalingen måneden efter.
Reklamationsbehandling
Hvis du ønsker at klage over fejl/problemer i forbindelse med donationen, kan du rette henvendelse til:
Kirkelig Forening for Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Tlf. 7592 6100
post@indremission.dk
CVR-nr. 65 21 91 15

MobilePay

Send din gave til 78686. Ønsker du fradrag, så skriv navn og adresse i meddelelsesfeltet.

Kontooverførsel

Overfør din gave til reg. 7170 konto 2212631

Mærk overførslen Adam&Eva