AdamogEva.dk

Arbejdet ud fra AdamogEva.dk ledes af en lønnet redaktør på fuld tid i samarbejde med tre deltidsansatte projektmedarbejdere. Omkring 70 frivillige medarbejdere bidrager til arbejdet i bl.a. redaktionsudvalget og med tekster til siden.

Det årlige budget er mindre end 500.000 kr. og dækker alle udgifter til løn, drift af hjemmesiden og PR m.m.

AdamogEva.dk har ca. 40.000 besøg om måneden og indeholder flere tusinde brevkassesvar og knap 100 artikler – også nogle for voksne.

Ansvarshavende redaktør er Vibeke Sode Hjorth.

AdamogEva.dk

Formålet med AdamogEva.dk er at oplyse og vejlede ærligt og fordomsfrit om krop, følelser og seksualitet samtidig med, at vi er loyale overfor en klassisk kristen etik. Vi henvender os til alle store børn og unge i alderen 11-25 år.

AdamogEva.dk blev oprettet i 2006 i et samarbejde mellem jesusnet.dk og en række kirkelige foreninger og ungdomsorganisationer. I dag drives AdamogEva.dk af Indre Mission med støtte fra vores sponsorer og annoncører.

Omkring 70 frivillige fagpersoner – læger, pædagoger, psykologer, sygeplejersker, jordemødre, lærere, psykoterapeuter og andre – har leveret indholdet på AdamogEva.dk.

Både lønnede og frivillige medarbejdere vedkender sig det kristne menneskesyn og den livsvejledning, Bibelen giver.

Alle udgifter til AdamogEva.dk dækkes af pengegaver, så du er med i et vigtigt diakonalt arbejde, når du støtter os.