Giv en gave til Familiearbejde

Beløb kr. , øre
Email
Navn
Adresse
Postnr.
By
Telefon
CPR eller givernr.
CPR-nr. indsendes via en sikker forbindelse og indtastes uden bindestreg.
Kommentar


Læs vores betalingsbetingelser

Betingelser for donation med betalingskort og indgåelse af månedsgaveaftale med betalingsservice

Fortrydelsesret
Der gives normalt ingen fortrydelsesret på donationer med betalingskort.
Registrering af oplysninger
Indre Mission registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, med undtagelse af gavebeløb der ønskes indberettet til SKAT for at opnå fradrag efter Ligningslovens § 8A og § 12. Indre Mission er ifølge gældende lovgivning forpligtet på at gemme oplysningerne i fem år i forbindelse med regnskabet. Indre Mission bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos QuickPay, hvor oplysningerne krypteres.
Priser
Ud over selve donationen er der ikke udgifter forbundet med betalingen.
Månedsgave med betalingsservice
Når en giver støtter Indre Mission gennem en månedsgave med betalingsservice, har Indre Mission lov til at trække det valgte beløb én gang om måned (eller med den frekvens, der angives i aftalen) hver d. 1, så længe aftalen løber.
Kvittering
Giveren modtager en kvittering for oprettelsen af aftalen. Kvitteringen sendes til givers e-mailadresse.
Køb og ansvar
Hvis giveren udtrykker ønske om, at beløbet knyttes til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt, indtil der gives besked om andet. Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Indre Mission med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Indre Mission sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. I begyndelsen af det nye år modtager giver en årskvittering, hvor det samlede indbetalte beløb i det forløbne år fremgår sammen med evt. andre økonomiske gaver. Derudover er der ingen modydelse fra Indre Mission til giver, ligesom giver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.
Opdatering
Ved indgåelse af en månedsgaveaftale giver man Indre Mission lov til at kontakte giver på e-mail og/eller telefon med henblik på at opdatere aftalen, når betalingskortet udløber eller spærres, og betalingerne dermed udebliver. Det gælder også, hvis betalingen afvises eller afmeldes af giver.
Opsigelse af aftalen
Hvis en giver ønsker at stoppe sin månedsgave, kan dette ske ved at kontakte Indre Mission på e-mail eller telefon. Opsiges aftalen inden d. 10. i måneden, stoppes den næste betaling. Sker opsigelsen efter d. 10. i måneden, er det først muligt at stoppe betalingen måneden efter.
Reklamationsbehandling
Hvis du ønsker at klage over fejl/problemer i forbindelse med donationen, kan du rette henvendelse til:

Kirkelig Forening for Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Tlf. 7592 6100
post@indremission.dk
CVR-nr. 65 21 91 15

 

Her kan du kan støtte Indre Missions Familiearbejde med et engangsbeløb ved hjælp af dankort.

Du kan også oprette en fast giveraftale med Familiearbejde.

Mobilepay

Send din gave til 58014. Ønsker du fradrag, så skriv navn og adresse i meddelelsesfeltet.

Kontooverførsel

Overfør din gave til reg. 7170 konto 2212631.

Mærk overførslen Familiearbejde.

Regler vedr. kortbetaling

Vær opmærksom på, at der er kommet nye regler, når man betaler online med sit Visa eller Dankort.

Kort fortalt er der indført en 2-faktor verifikation, således at det bliver væsentlig sværere at svindle med betalingskort.

Du skal bruge NemID eller engangskode samt kodeord, som du knytter til dit betalingskort.

Du kan læse mere her

Træk din gave fra i skat

Alle gaver til Indre Mission kan trækkes fra i skat. Det koster dig således kun ca. 70 kr. at give en gave på 100 kr.

Det er dog en forudsætning for fradrag, at du oplyser dit CPR-nummer til Indre Missions økonomiafdeling.

Du kan læse mere om skattereglerne her