IKC København

I Internationalt Kristent Center i missionshuset Bethesda i København giver vi lektiehjælp, dansk- og engelskundervisning. Vi tilbyder desuden rådgivning om opholdsrettigheder. Hver uge har vi fællesspisning, bibelstudier, gudstjeneste og kvindeklub. Fra tid til anden har vi udflugter og fester. Vi arrangerer også to tværkulturelle sommerlejre. Alle vore aktiviteter krydrer vi med kaffe og socialt samvær.

imta.dk

Alle har brug for evangeliet, og i Danmark bor der mange mennesker fra forskellige kulturer.

IKC København er en del af Indre Missions Tværkulturelle Arbejde. Vi viser evangeliets budskab gennem praktisk hjælp, forkyndelse og omsorg for flygtninge og nydanskere i Danmark.

Hjælp os med din gave.