IM-Musik

Læs mere om IM-musiks og vores samarbejdspartneres arbejde på
im-musik.dk, gospel-kids.dk, worshiptoday.dk, glow.dk og aa-festival.dk 

Gaver til IM-musik er fradragsberettigede, da alle aktiviteter er en del af Indre Mission. Det er en forudsætning for fradrag, at du oplyser dit CPR-nummer til Indre Missions økonomiafdeling.

Indre Mission tilstræber en høj indsamlingsetik i alt, hvad vi gør. 

Indre Mission er medlem af ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation) og har derfor tilsluttet sig ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinjer, som fastlægger principper for

  1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed 
  2. Offentlighed og åbenhed om formål, ledelse og økonomi 
  3. Troværdighed vedrørende formål, indsamling og brug af indsamlede midler

Læs mere om ISOBRO's Indsamlingsetiske retningslinjer