IM-Musik

I IM-musik tror vi på, at vi har fået musikken og kunsten som en gave at glædes over, lovsynge med og bruge til at fortælle evangeliet om Jesus.

Vores erfaring er, at kunst og musik kan nå os på en helt særlig måde, skabe rum for vores lovsang til Gud og give os hjælp til troen på og livet med ham.

Din gave til IM-musik fremmer det kristne musikarbejde i Danmark og forkynder derigennem evangeliet om Jesus Kristus gennem sang, musik og kunst.