IM´s Tværkulturelle Arbejde

Læs mere om Indre Missions Tværkulturelle Arbejde og om vores mange tilbud på imta.dk

 

Indsamlingsetiske retningslinjer

Indre Mission tilstræber en høj indsamlingsetik i alt, hvad vi gør.

Indre Mission er medlem af ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation) og har derfor tilsluttet sig ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinjer, som fastlægger principper for:

  1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed
  2. Offentlighed og åbenhed om formål, ledelse og økonomi
  3. Troværdighed vedrørende formål, indsamling og brug af indsamlede midler

Læs mere om ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinjer