Nycafebus

Vi skal også være kirke for de mennesker, der ikke selv opsøger kirken. Gennem arbejdet i Cafébussen formidler vi evangeliet til mennesker bl.a. på festivals, markedspladser og efterskoler.

http://www.cafebussen.dk/

Cafébussen er et evangeliserende arbejde under Indre Mission. Vi ønsker på en nutidig måde at formidle evangeliet i dagens Danmark, samt inspirere til evangelisation i Danmark. Desuden tilbyder vi kristendomundervising på skoler og efterskoler.

Cafébussen drives udelukkende af indsamlede midler og vi siger derfor tak for enhver støtte, der gives til arbejdet.