Seniorarbejdet

Med afsæt i Indre Missions vision »Lede til Jesus - leve i Ham« udvikler seniorteamet tilbud til seniorer på arbejdsmarkedet, aktive seniorer og til seniorer i lavere tempo.

I årets løb tilbyder Seniorarbejdet mange spændende aktiviteter både på landsplan og lokalt, hvor mange seniorer oplever et unikt kristent fællesskab, hvor man vil hinanden.

Seniorteamet står også til rådighed med kurser, inspiration og vejleding til det lokale seniorarbejde. Se mere på im-senior.dk 

Indre Missions Seniorarbejde kan kun gennemføres med indsamlede midler og støtte fra frivillige. Derfor er der brug for en god gave til Indre Missions Seniorarbejde.